Για το μνημονιακό μοντέλο με το τραγικό τέλος και τη δίκη ροθέσων του κ. Αλ. Πααχελά

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.            Ο κ. Αλ. Πααχελάς, σε άρθρο του στην Καθημερινή την Κυριακή 18 Σετεμβρίου, με τίτλο Χωρίς δικό μας σχέδιο, μας λέει:

 

- Οι εταίροι και δανειστές  έχουν ειβάλει μια συνταγή ου, αλώς, δεν βγαίνει. Οι φορολογικοί συντελεστές, οι υψηλές εισφορές και οι αλλαγές ου αφορούν τους ελεύθερους εαγγελματίες συνιστούν έναν αδιέξοδο αραλογισμό.

 

- (Οι εταίροι και δανειστές)  δεν μορεί να μη γνωρίζουν ότι αυτό το μοντέλο θα έχει τραγικό τέλος. Το ιθανότερο είναι ότι δεν τους ενδιαφέρει, γιατί.

 

- Πάντοτε είχα την υοψία ότι ο Γερμανός υουργός Οικονομικών έβλεε αυτή τη συνταγή σαν μια ιθανή κερκόορτα, ου θα βοηθήσει να φτάσουμε στον άγιο στόχο του, μια εθελοντική έξοδο αό το ευρώ.

 

2.       Οι Εταίροι και Δανειστές ειμένουν να μας διαμηνύουν μονότονα τα αντίθετα αό αυτά ου λέει σήμερα ο κ. Πααχελάς.  

 

- Ντομρόβσκις: Η Ελλάδα σήμερα εφαρμόζει αυστηρότερα μέτρα λιτότητας αό ό,τι θα χρειαζόταν εάν οι [μεταρρυθμίσεις] της ροηγούμενης κυβέρνησης είχαν συνεχιστεί (26.9.16).

 

- Αλμουκέρκε (ρώην υουργός Οικονομικών της Πορτογαλίας): Δεν μορούμε να αραονεθούμε για την αλληλεγγύη των Ευρωαίων εταίρων μας. Ήταν εκεί όταν τους χρειαστήκαμε. Οι αγορές δεν ήταν. Αν οι Ευρωαίοι δεν είχαν ροσφέρει τα ρογράμματα στήριξης, η λιτότητα θα ήταν ολύ χειρότερη (10.9.16).

 

- Ντομρόβσκις: Η ελληνική κυβέρνηση είχε ισχυρή ροτίμηση στο να αυξηθούν οι φόροι και τα έσοδα και όχι να μειωθούν οι δαάνες (15.5.16).

 

- Ντάισεμλουμ: Η ολιτικοοίηση του δημόσιου τομέα και της διοίκησης των τραεζών όως είχε συμφωνηθεί το καλοκαίρι ρέει να σταματήσει (18.1.16).

 

- Μοσκοβισί: Ο Γιούνκερ εέμενε να μιλήσουμε για τη φορολόγηση των εφολιστών και έβλεα αέναντί μου τον κ. Τσίρα και το ειτελείο του εξαιρετικά διστακτικούς (25.10.15)

 

- Γκάμριελ: Δεν θα υογράψει τίοτα με το οοίο οι δισεκατομμυριούχοι της Ελλάδας να συνεχίσουν να φοροδιαφεύγουν και οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι στην Γερμανία θα ρέει να ληρώσουν ακόμη ερισσότερο (22.6.15).

 

- Ρέγκλινγκ: Δεν οφείλεται στα μνημόνια η τώση βιοτικού ειέδου σε Ελλάδα (17.4.15).

 

- Γκουρία (του ΟΟΣΑ): Δεν ευθύνεται η Τρόικα για τα ροβλήματα της Ελλάδας (31.3.15).

 

3.            Ο ίδιος ο κ. Πααχελάς, αό τις στήλες της ίδιας εφημερίδας, άλλα μας έλεγε ριν αό τη δημοσίευση αυτού του άρθρου.  

 

- Ο κ. Τσίρας εέλεξε την καταστροφική οδό των αυξημένων φόρων και εισφορών (15.5.16).

 

- Μια αριστερή κυβέρνηση έφερε ρος ψήφιση το δικό της μνημόνιο (9.5.16).

 

- Οι ισχυροί της Ευρώης ήθελαν έναν έντιμο συμβιβασμό με τη νέα αριστερή κυβέρνηση Δεν ξέρω αν θα μορέσει να τη μαζέψει (την τρέλα (ου) έχει χτυήσει κόκκινο ) ο κ. Τσίρας και ώς θα κατορθώσει να είσει ότι η συμφωνία ου ενδέχεται να ετύχει είναι καλή (6.3.16).  

 

- Κανείς (αό τους εταίρους-δανειστές) δεν θέλει να αίξει τον ρόλο του κακού (15.3.15).

 

- Μιλάμε για αυστηρή ειτήρηση και ρόγραμμα. Μερικοί θεωρούν ότι αυτό είναι ααίτηση μόνο του Βερολίνου. Κάνουν λάθος. Ειμένουν όλοι σε αυτήν τη γραμμή, Νότιοι, ΕΚΤ, ΔΝΤ (8.3.15).

 

4.       Τα δικά μας σχόλια και ερωτήματα.

 

(α)           Ο κ. Πααχελάς, με το ως άνω άρθρο του, δείχνει να ιστεύει ως τα μνημονιακά μέτρα για τη φορολόγηση, τις εισφορές κ.λ.. τα έχουν ειβάλει οι Εταίροι και όχι η Κυβέρνηση, ράγμα ου έχει υοστηριχτεί αό τον κ. Τσίρα και διαψευστεί αό τους Εταίρους μας.

Ελλείψει στοιχείων για τα διαμειφθέντα κατά τις διαραγματεύσεις για το 3ο Μνημόνιο, το οιον θα ιστέψουμε εξαρτάται αό τη γνώμη καθενός μας για την αξιοιστία των δύο μερών, του κ. Τσίρα, αό τη μια, και των Εταίρων μας, αό την άλλη.

 

 (β) Γράφοντας ως (α) οι Εταίροι μάς εέβαλαν το μνημονιακό μοντέλο, ενώ δεν μορεί να μην γνωρίζουν ότι αυτό το μοντέλο θα έχει τραγικό τέλος. Το ιθανότερο είναι ότι δεν τους ενδιαφέρει και (β) ο Γερμανός υουργός Οικονομικών έχει άγιο στόχο του μια εθελοντική έξοδο (της Ελλάδας) αό το ευρώ, ο κ. Πααχελάς κάνει μια δίκη ροθέσεων, ανεκτή ίσως στις τηλεμαχίες στα Κανάλια ανείτρετη, όμως, σε μια σοβαρή δημοσιογραφική ανάλυση (Στη δίκη ροθέσεων, αοδίδεται σε μια ράξη μια ρόθεση, καταδικάζεται η ρόθεση και στη συνέχεια η ράξη).

 

(γ)           Τα ιο άνω, ου σήμερα μας λέει ο κ. Πααχελάς, συμβάλλουν άραγε στην καταολέμηση του αντιευρωαϊκού λαϊκισμού και της συνωμοσιολογίας και στην ανάτυξη του λογικώς σκέτεσθαι των ολιτών;