Προσβλητικήγιαδημοσιογράφουςδήλωση βουλευτή

 

Ηλεκτρονικάμηνύματα τουΡαφαήλ Μεν.Μαϊό¹ουλου, ¹ουστάλθηκανστουςδημοσιογράφουςτης ΝΕΤ Κ. Ζούλα,Β. Λυριτζή και Δ.Οικονόμου(στις 17.12.08) και στηνΕΣΗΕΑ (στις 18.12.08). (Οκ. Κ. Ζούλαςα¹άντησε ότι αντέδρασεστη δήλωση τουβουλευτή.Ελ¹ίζουμε το ίδιονα έκαναν καιάλλοι).

 

 

ÒΚύριοιτουΔιοικητικούΣυμβουλίου τηςΕΣΗΕΑ,

 

         Σαςκοινο¹οιώ το e-mail¹ου έστειλαστουςδημοσιογράφουςτης ΝΕΤ κ.κ. Κ.Ζούλα, Β.Λυριτζή και Δ.Οικονόμου καισας ρωτώ:

         Δημοσιογράφοιτης ΝΕΤ-μέλησας α¹οτελούντμήμα του"μηχανισμού¹ρο¹αγάνδας",στον ο¹οίο "ηκυβέρνηση έχειμετατρέψει τηδημόσιατηλεόραση",κατά τον κ. Τηλ. Χυτήρη("Καθημερινή"17.12.08);

         Ανναι, ¹ώς τουςανέχεστε,αφήνονταςα¹ροστάτευτουςτουςτηλεθεατές τηςΝΕΤ σε ένα"μηχανισμό¹ρο¹αγάνδας";

         Ανόχι, δενοφείλετε νααντιδράσετεστη βαρύτατη, εναντίονμελών σας,¹ροσβολή;Ó

 

 

ÒΚ.κ.: Κ. Ζούλα, Β.Λυριτζή, Δ.Οικονόμου,δημοσιογράφουςτης ΝΕΤ

 

         ½ςδημοσιογράφοιτης ΝΕΤ,α¹οτελείτετμήμα του "μηχανισμού¹ρο¹αγάνδας",στον ο¹οίο "ηκυβέρνηση έχειμετατρέψει τηδημόσιατηλεόραση",κατά τον κ. Τηλ.Χυτήρη("Καθημερινή"17.12.08);

         Ανναι, ¹ώς τοανέχεστε;

         Ανόχι, δεν οφείλετενα αντιδράσετεστη βαρύτατηεναντίον σας¹ροσβολή(εναντίον σας,αφού ο κ.Χυτήρης δεν εξαιρείκανένα);Ó