Ποιο αριστερό κόμμα, οιο ηθικό λεονέκτημα και οιες αλήθειες;

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.        Δεν είναι αριστερό ούτε δημοκρατικό ένα κόμμα ου τα στελέχη του σιωούν, όταν ο Αρχηγός:

- Ανατρέει βασικές αρχές ψηφισμένες σε Συνέδριο του Κόμματος (στο 1ο τον Ιούλιο 2013).  

- Υοχρεώνει τους συνέδρους Συνεδρίου να αλλάξουν το αοτέλεσμα ψηφοφορίας (για τη συμερίληψη βουλευτών στην Κεντρική Ειτροή, στο 2ο τον Οκτώβριο 2016).

- Δεν ενημερώνει με ακρίβεια βουλευτές και στελέχη του για αοφάσεις του Eurogroup (της 25ης Μαϊου 2016 και της 7ης Αριλίου 2017 για για τα Χρέος και τα Αντίμετρα).

- Ειλέγει μεταξύ Αρχιείσκοου και Φίλη (Υουργού Παιδείας) τον Αρχιείσκοο, μεταξύ Πολάκη και Φίλη τον Πολάκη, μεταξύ Πολάκη και Σταθάκη τον Πολάκη.

- Εισκέτεται, μόνος και κρυφά, διαλεκόμενους μιντιάρχες, χωρίς να ενημερώσει κανένα κομματικό όργανο ούτε ριν, για το τι θα συζητήσει, ούτε μετά, για το τι τους είε και τι εκείνοι του είαν .

- Συνάτει τη Συμφωνία των Πρεσών, χωρίς ροηγούμενη ενημέρωση και έγκριση κανενός κυβερνητικού ή κομματικού οργάνου.

- Στέλνει κάθε τόσο στα στελέχη του ένα μήνυμα ου θυμίζει  το δίδαγμα ου είχαμε αλιά ακούσει α τη Λαμέτη, σε θεατρικό μονόλογο: Ποια είναι τα αιδάκια ου οι Μεγάλοι αγαούνε; Τα αιδάκια ου υακούνε!.

2.        Δεν έχει το ηθικό λεονέκτημα ένα κόμμα ου ο Αρχηγός και στελέχη του:

- Σε κοιτούν στα μάτια και σου λένε ψέμματα, γνωρίζοντας  ως λένε ψέμματα.

- Λένε και κάνουν όσα οι ίδιοι ααγορεύουν στους άλλους να λένε ή να κάνουν.

- Κρατούν τις δικές τους καταθέσεις εκατομμυρίων στο εξωτερικό, τη στιγμή ου καλούν τους άλλους να ειστρέψουν στις ελληνικές τράεζες τις μικροκαταθέσεις ου το δικό τους capital control υοχρέωσε να αοσύρουν.

- "Ξεχνούν" να δηλώσουν στο Ε9 ακίνητα ή καταθέσεις τους.

- Ξεχνούν ως για την ώληση μετοχών της εταιρείας τους ααιτείται συμβολαιογραφική ράξη.        

- Ζητούν, αρότι λούσιοι, να ληρώσουν το νερό της βίλας τους με τις ευνοϊκές ρυθμίσεις ου δίνονται σε φτωχούς συμολίτες τους.  

- Εκδίδουν, ριν μιλήσει η Δικαιοσύνη, αοφάσεις, αθωωτικές για τους  δικούς τους και καταδικαστικές για τους άλλους.

- Ειμένουν να μη ζητούν συγνώμη αό όσους εί έτη σίλωναν, όταν αυτοί  αθωώνονται αό τη Δικαιοσύνη.

- Ειβραβεύουν όσους ροσλήφτηκαν στο Δημόσιο με αράτυα διλώματα.

- Διορίζουν στο Δημόσιο ως μετακλητούς υαλλήλους όχι τους ικανότερους, αλλά τους  συγγενείς ή ροσωικούς τους φίλους.

- Μεταφέρουν τους φακέλους των υοψήφιων για ρόσληψη γιατρών αό την αρμόδια Υηρεσία στο Υουργικό γραφείο, για να τους εεξεργαστούν.

- Ειχειρούν τη συγκάλυψη ράξεων σεξουαλικής αρενόχλησης, για να μη βλαφτεί η Αριστερά της Βενεζουέλας!

3.        Δεν λένε την αλήθεια ο κ. Τσίρας και οι συνεργάτες του ισχυριζόμενοι  ως δεν ειχειρούν να εηρεάσουν τις αοφάσεις της Δικαιοσύνης, όταν:

- Προσβάλλουν τους Δικαστές ή τους υοδεικνύουν τι να αοφασίσουν, με δημόσιες δηλώσεις, όως, για αράδειγμα:

- Υάρχει μία αντιμετώιση αό την λευρά της τακτικής δικαιοσύνης ου δεν βοηθάει και ροστατεύει ολλές φορές τους κακοληρωτές εργοδότες (Τσίρας, 17.7.2017).

- Στα εξολιστικά υήρξε ερίοδος ου έεφταν οι μίζες βροχή. Καταιγίδα και μάλιστα τροική αλλά οι εισαγγελείς και οι δικαστές έκαναν ότι δεν καταλαβαίνουν (Πααγγελόουλος 5.7.2017).

- Η δικαιοσύνη θα βγάλει την αόφασή της αλλά δεν δίνω ούτε μια ιθανότητα το Σ.τ.Ε. να ακυρώσει τον διαγωνισμό (Τσίρας, Σετέμβριος 2016).

- Στηρίζουν έναν Υουργό ου, σε συνεδρίαση της Κεντρικής Ειτροής του Κόμματος:

- Κατηγορεί τους Δικαστές για συνειδητή ροσάθεια καθυστέρησης κάοιων διαδικασιών.

- Παροτρύνει την Κεντρική Ειτροή: αυτό δεν ρέει να το αφήσουμε!

- Ομολογεί κυνικά: Και δεν το αφήνουμε!  

- Ααιτεί: Αλλά ρέει να να τους σρώχνουμε ερισσότερο!

4.        Δεν λέει την αλήθεια ο κ. Τσίρας όταν ισχυρίζεται ως αρέλαβε μία χώρα στο χείλος του γκρεμού και της χρεοκοίας, ενώ τον έχουν κατηγορηματικά διαψεύσει όλοι ανεξαιρέτως οι εικεφαλής των ευρωαϊκών Οργανισμών.

 

- Τζιαμαριόλι, εικεφαλής της Στρατηγικής και Θεσμικών Σχέσεων του ΕΜΣ (14.6.18): Σε έξι μήνες τινάχτηκε στον αέρα η ειτυχία του 2014.

 

Ντομρόβσκις, ρόεδρος Ευρωζώνης (6.4.16): Το 2014 η Ελλάδα ήταν ολύ κοντά στο να ολοκληρώσει το ρόγραμμά της. 

Τα ήγαινε καλά με τους δημοσιονομικούς στόχους, είχε ειστρέψει στην ανάτυξη, είχε ειστρέψει στη δημιουργία θέσεων αασχόλησης, ακόμα είχε ήδη χτυήσει την όρτα των αγορών και ήταν εντός τροχιάς για να βγει αό το Μνημόνιο.

Η νέα ελληνική κυβέρνηση ου ανέλαβε το 2015 διάλεξε άλλους δρόμους για την οικονομική της ολιτική. 

Αυτό δυστυχώς υονόμευσε την ανάτυξη, υονόμευσε την οικονομική σταθερότητα.

 

Ντράγκι, ρόεδρος ΕΚΤ (28.4.16): Είναι ξεκάθαρο ότι η τελευταία χρονιά ήταν ένα οικονομικό ισωγύρισμα για την Ελλάδα.

 

Ρέγκλινγκ, ρόεδρος ΕΜΣ (6.5.16): Μετά τις εκλογές στις αρχές του 2015, υήρξε μία διακοή του ρογράμματος και οισθοδρόμηση στις μεταρρυθμίσεις. Αυτό είχε τεράστιες αρνητικές ειτώσεις στην οικονομία και ώθησε την Ελλάδα ίσω στην ύφεση.

 

Σόϊμλε, υουργός οικονομικών Γερμανίας (26.5.16): Η Ελλάδα θα μορούσε να είχε βγει το 2014 αό τον μηχανισμό στήριξης, αλλά κάτι τέτοιο κατέστη ανέφικτο λόγω των υοσχέσεων του ΣΥΡΙΖΑ για αραμονή στην Ευρωζώνη χωρίς μεταρρυθμίσεις.