Αήθηςσυμεριφοράολιτικών καιδημοσιογράφωνρος τουςδικαστικούςλειτουργούς.

 

 

 

ΣτιςΗΠΑ τον Αρίλιο1999, ο ΠρόεδροςΚλίντονκαταδικάστηκεγιαεριφρόνησητηςΔικαιοσύνης(και κατέβαλερόστιμο 90.000δολαρίων) αόένα τοικόομοσονδιακό δικαστή– την federal district judge S. Webber Wright.

 

ΣτηΓαλλία,ασκήθηκεδικαστικήδίωξη κατά τουΠροέδρουΣιράκ, μεκατηγορίες γιακακήδιαχείρηση χρημάτωνκατά τηδημαρχιακή τουθητεία στοΠαρίσι.

 

ΣτοΙσραήλ,ασκήθηκεδικαστικήδίωξη κατά τουΠροέδρου της Χώρας,για σεξουαλικήαρενόχλησηκαι διεξάγεταιδικαστικήέρευνα κατάτουΠρωθυουργού,για δωροληψία.

 

Κανείςστις χώρεςαυτές δενμίλησε γιαҹοινικοοίησητης ολιτικήςζωής. 

 

 

ΣτηνΕλλάδα, ηҹαράδοσηειβάλλει: 

 

l     ολιτικοίκαιδημοσιογράφοι:

-να βρίσκονταιουσιαστικάεκτόςδικαιοδοσίαςτης Δικαιοσύνης,

-νααοφαίνονταιριν αό τηΔικαιοσύνη,ροσαθώντας ναεηρεάσουν τιςαοφάσεις της,

-να εαινούντουςλειτουργούςτηςΔικαιοσύνης,όταν οιαοφάσεις τουςτους ευνοούνκαι νακαταφέρονταιεναντίον τουςόταν δεν τουςευνοούν,

-να υβρίζουν,και εμμέσως νααειλούν, τουςδικαστικούςλειτουργούς μεανοίκειεςεκφράσεις (όωςείορκοιδικαστές,δικαστές ουενεργούν ωςκομματικέςμαριονέτες,δικαστές ουεκτελούν τασχέδια ουσχεδιάζονταισε κομματικάυόγεια,χανουμάκιατων ολιτικών...)με άλλοθι τηνάσκησηκριτικής καιτην ελευθερίατου λόγου καιμε στόχο τηνεξυγίανση τηςΔικαιοσύνης!

 

l     οισυνδικαλιστικέςοργανώσειςΔικαστών καιΕισαγγελέωνκαι οιΔικηγορικοίΣύλλογοι νασιωούν...