Θλιβερή ηεικόναολιτικών στηνΤηλεόραση

 

 

Θλίψηροκαλεί ηεμφάνιση τωνερισσότερωνολιτικών –υουργών,βουλευτών,κομματικώνστελεχών – στιςτηλεοτικέςεκομές.

 

Τουςβλέουμε ναανέχονται νατουςδιακότουν, να τουςειρωνεύονται,να τους μιλούν  στονενικό – και μετα μικρά τουςονόματα – νατουςσυμεριφέρονταισκαιώς, να τουςειτιμούν, νατουςδιασύρουν, νατουςεξευτελίζουν,να τους δικάζουνκαι να τουςκαταδικάζουνμε ροειλημένεςαοφάσειςδιάφοροιαντός είδουςκαι οιότητας Թαραθυράκηδες,δημοσιογραφικοίεισαγγελείς,δικαστές,διασκεδαστές...

 

Καιαυτά ταθλιβερά, ροςχάριν τηςεριζήτητηςτηλεοτικήςαναγνωρισιμότητας.