Αμερικανικοίσχεδιασμοί σταΒαλκάνια: Ηδαιμονοοίησητης ολιτικήςηγεσίας τηςΣερβίαςρόσχημα γιατουςβομβαρδισμούςτηςΓιουγκοσλαβίαςαό το ΝΑΤΟ

 

(Ειστολήτου ΡαφαήλΠααδόουλου, ομότιμουκαθηγητήθερμοδυναμικής,ουστάλθηκε στηνΚαθημερινή στις5.8.08)

 

 

Οσυνεργάτης τηςΚ κ. ΑθανάσιοςΈλλις(Καθημερινή 3 Αυγούστου),αναφερόμενοςστη στάση τηςολιτικής ηγεσίαςκαι της κοινήςγνώμης στηνΕλλάδα σε σχέσημε τα τραγικάγεγονότα τηςΓιουγκοσλαβίαςστη δεκαετίατου 90, γράφει: ΗΕλλάδα, δυστυχώς,εέλεξε έναιδιότυοστρουθοκαμηλισμόου δεν την τιμά.Έκλεισε ταμάτια στηνεθνοκάθαρση.Προβάλλειείσης την άοψηως ο ελληνικόςλαός και οι ηγέτεςτου εέλεξαν ναμη βλέουν αυτάου έβλεαν οι υόλοιοιΕυρωαίοι καιχαιρετίζει τιςαντιδράσειςτωνερισσοτέρωνελλήνωνολιτικών στησύλληψη τουΚάρατζιτς σανελιδοφόρομήνυμα ότιειτέλους(εμείς οιέλληνες)ανήκομε ειςτην Δύσιν.

 

Τοάρθρο αυτόροκαλεί ολλάερωτήματα,εκτός α τ άλλα,σε σχέση με τιςδιαστάσεις, τονόημα και τηχρήση κάοιωνόρων,ιδιαίτερααυτού τουστρουθοκαμηλισμού.

Αναφορικάμε τηνεθνοκάθαρση ηελληνική κοινήγνώμη, λόγωγεωγραφίας,δεσμών καικυρίωςεξειδικευμένηςιστορικήςεμειρίας, ήτανκαι λιγότεροευάλωτη στηνενορχηστρωμένηροσάθεια δαιμονοοιήσεωςτης τότεΣερβικήςηγεσίας ου,δυστυχώς,βρήκε ρόσφοροέδαφος στιςερισσότερες,αλλά όχι σεόλες, α τις χώρεςτης τότεΕυρωαϊκήςΕνώσεως. Ηαρουσίαλήθους ελληνικώναοστολών καιοργανώσεων στηΓιουγκοσλαβία,όως τοελληνικό τμήματων Γιατρώνχωρίς σύνορα,εξασφάλισεστους Έλληνεςευρύτερηληροφόρηση καιτην ευκαιρίαγιαροβληματισμούςου αφορούν καιστην άλληλευρά τουλόφου. Εκτός ατηνεθνοκάθαρση ατους Σέρβουςεις βάροςάλλωνεθνοτήτωνυάρχει και η –ολύ ιό αθόρυβηκαιαοτελεσματικήεθνοκάθαρσηεις βάρος τωνΣέρβων στηνΚραΐνα της Κροατίαςμερωταγωνιστές ιδιωτικέςεταιρίεςμισθοφόρων τηςC.I.Aκαι βέβαιααυτή στοΚοσσυφοέδιο ατους Αλβανούς μετάτην είσοδοστρατευμάτωνστο ΝΑΤΟ στηνεριοχή. Το ίδιο αθόρυβες,και έρα α τις ευαίσθητεςκεραίες τηςηγεσίας τηςΔύσεως, ήταν καιοιεθνοκαθάρσειςτου ρόσφατουαρελθόντοςστη ΒόρειαΚύρο, στηνΠαλαιστίνη καιτο Κουρδιστάν,για αράδειγμα.Κατά συνέειαμια καλλίτερη,σε σχέση μεαυτή τουσυνεργάτη σας,εξήγηση για τηστάση της ελληνικήςκοινής γνώμηςσ αυτό το θέμαθα ήταν ώς δενεικεντρώθηκε αοκλειστικάστην εθνοκάθαρσηα τους Σέρβουςκαι αναζητούσεαάντηση σε ερωτήματαστα οοία οιερισσότεροιάλλοι Ευρωαίοιδεν είχαν, τότετην ευκαιρίανα δουν.

 

Οκ. Έλλιςεκφράζει τηνεοίθηση ως δενυήρχε κάοιααγκόσμιασυνωμοσία κατάτης Σερβίαςυοκινούμενηαό σκοτεινέςξένες δυνάμεις.Παρ όλα αυτά,και χωρίς τηφορτισμένηορολογία ου χρησιμοοιεί,θα ήτανενδιαφέρον ανο συνεργάτης σαςροσαθούσε ναεξηγήσεικάοια γεγονότα,όως:

  1. Γιατί οι ηγέτες της Δύσεως, ου δεν ευαισθητοοιήθηκαν σε άλλες εριτώσεις εθνοκαθάρσεως ριν και μετά, εξεγέρθηκαν ειλεκτικά στην ερίτωση της εθνοκαθάρσεως α τους Σέρβους, ιδιαίτερα αυτής εναντίον των Αλβανών του Κοσσυφοεδίου; 
  2. Με οιο σκετικό το ένολο κίνημα της ανεξαρτησίας των Κούρδων της Τουρκίας χαρακτηρίσθηκε, α την ηγεσία της Δύσεως, τρομοκρατικό ενώ το αντίστοιχο κίνημα των Αλβανών της Σερβίας χαρακτηρίσθηκε ατριωτικό και θέμα αραβιάσεως ανθρωίνων δικαιωμάτων; Και σ αυτή τη βάση δικαιολογήθηκε η κατάφορη αραβίαση του Διεθνούς Δικαίου α το ΝΑΤΟ με τους βομβαρδισμούς της Γιουγκοσλαβίας ου οδήγησαν, εκτός α την εγκατάσταση της αρανόμου Αμερικανικής βάσεως στο Κοσσυφοέδιο, στη συμλήρωση της καταστροφής μιας χώρας, της ζωής εκατοντάδων αμάχων και της αοσταθεροοιήσεως των Βαλκανίων, αλλά όχι μόνο.
  3. Πως εξηγείται το ότι Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης κατηγόρησε ειλεκτικά  μόνο την ολιτική ηγεσία των Σέρβων για οινικές ευθύνες σε σχέση με εγκλήματα ολέμου – κοντά στ άλλα και γι αυτό στη Σρεμενίτσα; Και αν οι Μιλόσεβιτς και Κάρατζιτς έχουν οινικές ευθύνες για τα εγκλήματα, ου κάοιοι Σέρβοι ή Σερβοβόσνιοι φονιάδες διέραξαν στη Σρεμενίτσα και αλλού, γιατί δεν θα μορούσε να κατηγορηθεί για τον ίδιο λόγο ο τότε Έλληνας ρωθυουργός και ο Αρχιείσκοος Μακάριος για τα εγκλήματα ου κάοιοι φονιάδες στη δική μας λευρά διέραξαν εναντίον Τουρκοκυρίων αμάχων στη δεκαετία του 50; Και τι θα ρέει να γίνει με κάοιους ηγέτες της Δύσεως – νυν και ρώην – ου ευθύνονται για τις αραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου – στο όνομα του Αυτοκρατορικού Δικαίου του ισχυρότερου – ου είδαμε στους βομβαρδισμούς της Γιουγκοσλαβίας και στη εισβολή στο Αφγανιστάν και Ιράκ; Και αό οιόν θα ρέει να ζητηθούν ευθύνες για τις αάνθρωες αθλιότητες ου ακολούθησαν, για το  Abu Graib, το Guantamamo, τις μυστικές φυλακές, τις ααγωγές και μεταφορές υότων α τη C.I.A. και άλλα αρόμοια;

 

Κατάσυνέεια  βοηθά ναθυμηθούμε ως οστρουθοκαμηλισμόςείναιολύμορφη καιολυδιάστατη συμεριφοράκαθόλου σάνιαστα ανώτερακλιμάκια τωνδημοκρατικώνχωρών ου ανήκουνεις την Δύσιν.Παρ όλα αυτά ηαραφορά, ουυοδηλώνεταιστην ειλεκτικήκαιμονοδιάστατηκατάχρησή της,ροκαλεί τηνκοινή γνώμη.Και αυτό ίσωςδεν είναιάσχετο με το ότιο ελληνικόςλαός – μαζί μεολλούς άλλουςΕυρωαίους ουτώρα έχουν την ευκαιρία ναδουν μερικά ααυτά ου δενείδαν τότε –διερωτάται αναυτή  είναιη Δύση εις τηνοοία θέλουμενα ανήκουμε.