Το υροτέχνημα Τσίρα για δημοψήφισμα: Σύγχυση ή ένδειξη αμηχανίας για  το αδιέξοδο;

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.            Υόθεση εργασίας: Ας ούμε ως στις εθνικές εκλογές ο κ. Τσίρας καταφέρνει να συνεργαστεί με τους ΑΝΕΛΛ ή με άλλους,  να εξασφαλίσει ψήφο εμιστοσύνης στη Βουλή, να σχηματίσει κυβέρνηση με τους κ.κ. Λαφαζάνη και Καμμένο και να ροσέλθει στη διαραγμάτευση με την Ευρωζώνη και την Ευρωαϊκή Ένωση.

Εκεί, οι θέσεις ου θα υοστήριζε θα ήσαν ασφαλώς εκείνες ου έχουν εγκριθεί αό το Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ (ακύρωση των μνημονίων και των εφαρμοστικών τους νόμων, εαναδιαραγμάτευση των δανειακών συμβάσεων και ακύρωση των εαχθών όρων τους, διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους με ραγματοοίηση λογιστικού ελέγχου, θέση του τραεζικού συστήματος υό την ιδιοκτησία και τον έλεγχο του Δημοσίου, ακύρωση των ιδιωτικοοιήσεων, αεμλοκή αό το ΝΑΤΟ κ.α.).

Πρόσφατη ερί αυτού διαβεβαίωση του κ. Τσίρα: Το ολιτικό μας ρόγραμμα είναι η αόφαση του Συνεδρίου μας. Δεν υάρχει ρόγραμμα με ονοματεώνυμο, δεν υάρχουν ροσωικά ρογράμματα.

 

2.            Στη διαραγμάτευση, είναι λέον ή βέβαιο ότι, άμα τη εμφανίσει των θέσεων αυτών, ο κ. Τσίρας θα εισέρατε, εκτός αό (καλυμμένα) μειδιάματα, την (ευγενική) άρνηση της Ευρωζώνης και της Ευρωαϊκής Ένωσης.

Θα άκουγε τον μεταφραστή να μεταφράζει:

Κε ρόεδρε, οι θέσεις ου είχατε την καλοσύνη να μας ανατύξετε αραβιάζουν βασικές αρχές της Ευρωαϊκής Ένωσης, ανατρέουν τις είσημες συμφωνίες ου η χώρα σας έχει συνάψει με την Ευρωζώνη και είναι αντίθετες με τη βούληση της συντριτικής λειοψηφίας των ευρωαίων ολιτών.

Λυούμαστε, αλλά καμία αό τις χώρες μας δεν μορεί να τις δεχτεί.

Σας έχουμε κάνει γνωστό, με λήθος δημόσιων δηλώσεων αλλά και στις κατ ιδίαν συναντήσεις μαζί σας, ότι θα τηρήσουμε τις συμφωνίες και αοφάσεις μας (εριλαμβανομένης και της δέσμευσής μας για ελάφρυνση του χρέους σας) και θα συνεχίσουμε να σας βοηθάμε και με άλλους τρόους, μόνο, όμως, εφόσον και εσείς τηρείτε τα συμφωνημένα.

Αυτό εαναλαμβάνουμε και σήμερα και αυτή είναι η ρότασή μας.

 

3.          Η αάντηση του κ. Τσίρα στην ρόταση των ευρωαίων θα έρεε να δινόταν αμέσως και να ήταν κατηγορηματικά αρνητική.  

Αφού οι θέσεις ου θα είχε αρουσιάσει θα ήσαν οι θέσεις του Συνεδρίου, αφού μια τέτοια σταθερή και ερήφανη στάση υόσχονταν τόσα χρόνια όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αφού μ αυτές τις θέσεις θα είχε ζητήσει την ψήφο του λαού, αφού ο λαός αυτές τις θέσεις θα είχε εγκρίνει στις εκλογές και αφού για να κάνει ράξη αυτές τις θέσεις θα τον είχε εκλέξει ο λαός.        

 

4.           Το τελευταίο όμως διάστημα, ο κ. Τσίρας και οι στενοί του συνεργάτες  έχουν αρχίσει να ροβάλουν κάτι εντελώς διαφορετικό:  

Το αν θα γίνει δεκτή ή όχι η ρόταση των ευρωαίωνστην ουσία το αν θα εγκαταλειφθούν ή όχι οι κόκκινες γραμμές του ΣΥΡΙΖΑδεν θα το αοφασίσει η κυβέρνησή του αλλά ο λαός με δημοψήφισμα!

 

5.           Μα, κε Τσίρα, οι εκλογές ου θα έχουν ροηγηθεί δεν θα είναι δημοψήφισμα για το θεμελιώδες αυτό ζήτημα;

Ο δικός σας Γιώργος Σταθάκης μας είε: Το μόνο δημοψήφισμα ου θα γίνει θα είναι η ημέρα των εθνικών εκλογών!

Και εσείς μας λέτε ως θα ξανακαλέσετε τον λαό να αοφασίσει άλι, για το ίδιο αυτό ζήτημα για το οοίο θα έχει ήδη αοφασίσει μόλις ριν αό λίγο, με τις εκλογές!

                 

6.            Η εξαγγελθείσα ρόθεση για διεξαγωγή δημοψηφίσματος, στην ερίτωση ου τα ράγματα στη διαραγμάτευση δεν άνε κατά το ευκταίο, δεν μορεί αρά να είναι, για τον κ. Τσίρα και τους  συνεργάτες του:

- είτε ροϊόν σύγχυσης,

- είτε ένδειξη ως έχουν αρχίσει να υοψιάζονται το αδιέξοδο των φαντασιώσεών τους: Ότι θα μορέσουν να ειβάλουν στη σημερινή Ευρώη τους δικούς τους όρους!

Αδιέξοδο ου και οι σύντροφοί τους της Αριστερής λατφόρμας έχουν εντοίσει.