Προέχει το συμφέρον της ολότητας και αυτό ρέει να υερασίζεται ο βουλευτής, κε Μωραϊτη!

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.            Σύγχυση και ροχειρότητα δείχνουν όσα είε ο βουλευτής του ΠαΣοΚ, Θάνος Μωραΐτης μιλώντας στον Ρ/Σ ΒΗΜΑ FM για τις ρυθμίσεις για το γάλα, την Παρασκευή 21 Μαρτίου (Βήμα 21.3.14).

 

(α)           Λέει ο κ. Μωραΐτης: Όλα αυτά τα χρόνια (αό το 2009) έλεγα ότι η χώρα ρέει μέσα αό αυτήν την κρίση να συγκρουστεί με τις αθογένειες ου οδήγησαν σ αυτήν την κρίση και το μοντέλο ου κατέρρευσε.

ΌΜΣ, μια αό τις ҹαθογένειες αυτές (αό τις κύριες μάλιστα) ήταν ότι η Χώρα είχε μετατραεί σε μια ομοσονδία συντεχνιών και ότι οι ερισσότεροι βουλευτές  θεωρούσαν ως κύρια αοστολή τους τη στήριξη των συντεχνιών, ακόμα κι όταν τα αιτήματά τους ήσαν αντίθετα ρος το συμφέρον της ολότητας.

Αυτήν την αθογένεια υερασιζόταν ριν αό το 2009 και υερασίζεται και σήμερα ο κ. Μωραΐτης όταν, αναφερόμενος στη συμφωνία για το γάλα, λέει: οι βουλευτές ρέει να υερασιστούν και με την ψήφο τους κάοια ράγματα, τις αραγωγικές δυνάμεις του τόου.

Τα ράγματα ου, ρώτα α όλα, οι βουλευτές ρέει να υερασιστούν και με την ψήφο τους, κε Μωραΐτη, είναι η ααίτηση των ολιτών να βρίσκουν καλή οιότητα και χαμηλές τιμές και, μετά, τα αιτήματα εκείνων αό τις αραγωγούς ου σέβονται την ααίτηση αυτή (και αράγουν τηρώντας τους κανόνες της Ευρωαϊκής Ένωσης για την υγεία, το εριβάλλον, τον ανταγωνισμό, τις ειδοτήσεις κ.λ..).

                   

(β)           Λέει ο κ. Μωραΐτης: Είναι ξεφτίλα να ροχωράει η χώρα με τρόικες εσωτερικού και εξωτερικού.

Ξεφτίλα, κε Μωραΐτη, είναι ου, τόσα χρόνια, εσείς οι ολιτικοί και άλλοι μαζί σας:

- Κατασκευάσατε και διατηρήσατε ένα κράτος α-νομίας και διαφθοράς (για αλές ҹαθογένειες, ου τις ήρατε είδηση το 2009, μιλάτε σήμερα!).

- Κάνατε ολλά για να αραμείνει η Ελλάδα στην Ευρώη μόνο τυικά ως ισότιμο μέλος της αλλά ουσιαστικά ως ειδική ερίτωση.

- Βλέατε να κυκλοφορεί τόσος λούτος, ο λούτος αυτός να μην ληρώνει φόρους και κανείς (σας) να μην κάνει τίοτα, και ου, όταν σας το έταξε κατάμουτρα ένας Τροϊκανός, κανείς σας δεν κοκκίνισε αό ντροή!

- Κάνατε ολλά άλλα για να οδηγηθεί η Χώρα σε ουσιαστική τώχευση και αναγκαστικά στην Τρόικα.

 

(γ)           Λέει ο κ. Μωραΐτης: Κάοιοι θέλουν να αραδώσουν τα οικονομικά κλειδιά της χώρας ξανά σε αεριτζήδες, μεταράτες και εισαγωγείς.

Μας λέτε δηλαδή, κε  Μωραΐτη, ως οι Σαμαράς, Βενιζέλος και οι συνάδελφοί σας βουλευτές ου δεν συμμερίζονται τις αόψεις σας για τη συμφωνία με την Ευρωζώνη για το γάλα θέλουν να αραδώσουν τα οικονομικά κλειδιά της χώρας ξανά σε αεριτζήδες, μεταράτες και εισαγωγείς;  

Ενώ εσείς και οι άλλοι τέσσερις-έντε με τις ίδιες αόψεις αντιστέκεστε;

 

(δ)           Λέει ο κ. Μωραΐτης: Κάοιος ρέει να έρθει και να είσει τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ότι αυτή η διάταξη είναι ρος μια θετική κατεύθυνση και ότι θα έχει θετικά αοτελέσματα

Πριν όμως έρθει κάοιος να τον είσει (ή να μην τον είσει), και χωρίς να μας εξηγεί γιατί δεν άει ο ίδιος σ αυτόν τον κάοιο, ο κ. Μωραΐτης αοφαίνεται: Η διάταξη χτυά τους αραγωγούς γάλακτος και ετοιμάζονται για το μεγάλο άρτι οι εισαγωγείς!

Βολικά για σας και εύκολα είναι τα συνθήματα, κε Μωραΐτη (ҹαθογένεια, κι αυτά, με την οοία ҹρέει να συγκρουστεί η Χώρα), αλλά οι ολίτες θα ερίμεναν και κάοια ειχειρήματα (για αράδειγμα ένα δικό σας κείμενο ου να αντικρούει με στοιχεία όσα συγκεκριμένα διαβάσαμε στο εντασέλιδο κείμενο του ΥΠΑΝ με τίτλο Η αλήθεια για το γάλα).

 

2.            Με όλα αυτά ου λέει, ο κ. Μωραΐτης δείχνει να μην καταλαβαίνει οιο είναι το ρώτο και οιο το δεύτερο στις ειλογές της Χώρας.